top of page

PALVELUMME

Yrityksen myyminen tai ostaminen on monimutkainen ja monivaiheinen prosessi. Sen huolellinen valmistelu on yrityskaupan kulmakivi. Onnistunut yrityksen myynti tai osto vaatii aina ammattilaisen.

Jos siis harkitset yrityksesi myymistä tai liiketoiminnan kasvattamista ostamalla yrityksen: Ota rohkeasti yhteyttä.

yrityksen myynti ja osto
Myyntitoimeksiannot
Kontatoinnit

Myyntitoimeksiannot

Casa Property Oy - Palvelut

Yrityksen myynti on ainutkertainen tapahtumaa yrittäjälle ja omistajille. Se voi olla yrittäjäuran suurin kauppa. Kun harkitset yrityksesi myyntiä ja haluat saada hyvän kauppahinnan, ota yhteyttä meihin.

 

Casa Property Oy etsii ostajan yrityksen osakekannalle tai liiketoiminnalle. Laadimme kanssasi myyntisuunnitelman, jossa sovimme myynnistä ja kontaktoinneista potentiaalisiin henkilöihin ja yrityksiin.

Myynnissä yrityksen toimiala ja sijainti ilmaistaan riittävän epätarkasti, jotta asiakkaasi, kilpailijasi ja henkilökuntasi eivät saa tietää myyntiaikeitasi. Myyntiprosessi on suojattu kaikissa tilanteissa salassapitosopimuksella. Olemme mukana myyntiposessin alusta loppuun ja olemme myyjän välisissä neuvotteluissa.

Yrityksen myynnin kustannukset

Uskomme itseemme ja myyntitiimin ammattitaitoon. Välityspalkkiomme on rakenteeltaan osuus toteutuneesta kauppahinnasta, joka neuvotellaan myytntitoimeksiantoa tehdessä.

Casa Property Oy - Palvelut

Ostotoimeksiannot

Casa Property Oy ostotoimeksiantopalvelu auttaa kaikissa ostoprosessin vaiheissa. Palvelu on tehty aktiivisille ostajille ja avustaa asiakasta yritysostossa. Etsimme asiakkaan määrittelemältä toimialalta potentiaalisia kohdeyrityksiä. Käymme ne asiakkaan kanssa yhdessä läpi ja katsomme, mitä yrityksiä kannattaa lähestyä ja missä järjestyksessä.

Kontaktoimme kohdeyrityksiä ja tiedustelemme yrityksen myyntihalukuutta. Asia etenee tämän jälkeen neuvotteluiden kautta kohti aiesopimusta. Tämän jälkeen toteutetaan yrityskauppa.

Ostotoimeksiannot
Casa Property Oy - Palvelut

Kontaktoinnit

Casa Property Oy:n liiketoimintaan kuuluu yksilöity ja hienovarainen kontaktointiprosessi. Käymme asiakkaan kanssa tarkasti läpi toimeksiannon ja laadimme yhdessä myyntistrategian sekä työstämme myyntikohteen ja sen informaation niin hyvään kuntoon, että ostajalla on hyvät edellytykset tehdä tarkat analyysit kohteesta ja sitä kautta tehdä onnistunut  yrityskauppa.

Prespektointi ja kontaktointi. Potentiaalisten ostajien tunnistaminen ei aina ole yksinkertaista. Prespektoinnin tehtävä on parantaa osumatarkkuutta, jotta aikaa ei kulu mahdottomien asiakkaiden kanssa.

 

Casa Property Oy kartoittaa riittävän asiakastiedon ja kerää potentiaaliset liidilistat. Keräämme dataa netin uutissivustoilta, ammattilehdistä, seminaareista, täsmämarkkinoinnilla ja foll-up-puheluilla, brainstorming-sessioilla, myyntitiimien kesken, hyödyntämällä asiakassuhdeanalyyseja ja seuraamalla toimialojen ostosyklejä. 80 prosenttia onnistuneesta yrityskaupasta perustuu prespektoinnista ja kontaktoinnista, joka johtaa potentiaalisten ostajien löytymiseen.

Casa Property Oy - Palvelut

Arvonmääritykset

Yrityksen ensisijainen tavoite on luoda sen omistajille lisää arvoa. Yrityksen arvonmääritys on keskeisessä asemassa, kun sitä myydään. Arvonmääritys voidaan tehdä monella eri tavalla. Yksiselitteistä oikeaa tapaa ei ole ja malleja on paljon.

Arvonmääritys täytyy tehdä kunkin yrityksen erityispiirteet huomioiden. Casa Property Oy tekee yrityksen arvonmäärityksen yli 15 vuoden kokemuksella. Tavoitetila on saada myyjälle paras mahdollinen hinta yrityksestä.

Arvomääritykset

Casa Property Oy:n strategia

Strategiamme on ihmislähtöinen ja tehtäväkeskeinen sekä tulosta tekevän kulttuurin ylläpitäminen. Tuotamme taloudellista hyötyä asiakkaalle. Tarkoituksemme ja arvomme on yhdistää ja auttaa asiakasta yrityksen myynnissä tai ostossa. Sitoudumme yhteisen hyvän edistämiseen ja vastuulliseen toimintaan ympäröivässä yhteiskunnassa.

 

Visionamme on olla Suomen johtava yrityskauppias.

"Bis dat qui cito dat" | "Nopea apu, paras apu"

Arvomme

Vastuullisuus
Luotettavuus
Tuloksellisuus
Asiakaskeskeisyys

Ota yhteyttä - Palvelut
bottom of page